Rita Bellens

In Duffel zetelde ik van 2006 tot 2012 in de OCMW–raad. Een functie die ik met veel enthousiasme heb uitgevoerd. Het leert je om in gevoelige dossiers vaak moeilijke beslissingen te nemen. Wat je beslist heeft immers rechtstreekse gevolgen voor individuele personen. Dat maakt het moeilijk maar tegelijk ook boeiend.

In 2013 werd ik gemeenteraadslid in Duffel. In nauwe samenwerking met het college van Burgemeester en Schepenen nemen we in de gemeenteraad beslissingen die bepalend zullen zijn voor de nabije en verre toekomst van de gemeente Duffel en haar inwoners. 

In 2014 heeft u mij gekozen om mij in het federale parlement te vertegenwoordigen en van 2015 tot en met 2018 was ik schepen in Duffel. Sinds 2019 ben ik gemeenteraadsvoorzitter en Kamerlid. Ik besef dat de combinatie van een parlementair mandaat en een lokale functie niet vanzelfsprekend is. Tegelijk kijk ik er naar uit om door beide mandaten de verbinding te maken tussen gemeente, regio en het federale niveau. Het betekent hard werken, maar volgens de volksmond ga je daar niet van dood. Hopen dus maar dat die wijsheid bewaarheid wordt.