Parlementair werk

In het Federaal Parlement ben ik actief in de beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben ondervoorzitter van de commissie Buitenlandse Betrekkingen en, tot ze werd opgedoekt, de werkgroep Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid, vast lid van de commissie Landsverdediging, van het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden en de parlementaire delegatie voor de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).

Binnen de commissie Buitenlandse Betrekkingen leg ik me toe op het domein ontwikkelingssamenwerking, meer bepaald de organisatie en financiering van de Belgische ontwikkelingssamenwerking van de overheid en onze ngo’s. Ik volg van nabij de samenwerkingsprogramma’s op die ons land met haar partners afsluit. De organisatie van B-FAST draagt mijn bijzondere interesse weg. Daarnaast concentreer ik mij vooral op het thema nucleaire ontwapening. Ik volg ook, vanuit mijn OVSE-mandaat, de situatie in de Balkan op de voet. Tot slot heb ik aandacht voor gebeurtenissen in Latijns-Amerika die invloed kunnen hebben op ons land.

Mijn werk voor de commissie Landsverdediging ligt in het verlengde van mijn activiteiten voor de commissie Buitenlandse Betrekkingen. Mijn focus ligt in deze commissie op alles wat met de Landcomponent en artillerie te maken heeft, de militaire politie en de infrastructuur voor onze Defensie. Uiteraard behartig ik ook de dossiers uit de provincie Antwerpen.

Burgers die vragen hebben over een lokale problematiek die op federaal niveau wordt behartigd, help ik uiteraard graag voort. Vanuit mijn schepenambt in Duffel heb ik een bijzondere belangstelling voor ruimtelijke ordening, onderwijs en de organisatie van erediensten.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina

Recente vragen

Burundi. - Martelingen.

van Rita Bellens (06592) aan Vice-eersteminister en minister van Financiën belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en minister van Ontwikkelingssamenwerking
54-B184-3-2575-2018201927042

De verklaringen van Albanië en Kosovo over Groot-Albanië (MV 27964).

van Rita Bellens (06592) aan Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
54-B182-4-1631-2018201926249

Het proces naar aanleiding van de coup in Montenegro van 2016 (MV 27965).

van Rita Bellens (06592) aan Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
54-B182-4-1632-2018201926250

Fietsdiefstallen.

van Rita Bellens (06592) aan Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
54--5-3735-2018201925848

Het Putting People First-congres in Londen (MV 27596).

van Rita Bellens (06592) aan Vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
54-B176-4-1335-2018201925577

De OVSE-Ministerraad.

van Rita Bellens (06592) aan Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
54-B171-4-1515-2017201824647

Uitgaven B-FAST.

van Rita Bellens (06592) aan Minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij
54-B167-11-0285-2017201824642

Uitgaven B-FAST.

van Rita Bellens (06592) aan Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken
54-B170-11-1581-2017201824640

Uitgaven B-FAST.

van Rita Bellens (06592) aan Vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
54-B170-4-1273-2017201824638

Uitgaven B-FAST.

van Rita Bellens (06592) aan Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen
54-B171-3-3476-2017201824639